Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

MyMyselfAndI

March 28 2017

MyMyselfAndI
5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri vianoticeable noticeable
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana

March 23 2017

MyMyselfAndI
3121 f1aa
Reposted fromsiostry siostry viapiehus piehus

February 18 2015

MyMyselfAndI
2882 c985

January 30 2015

MyMyselfAndI
9450 4f97 500
Reposted fromallnight allnight viasomciowo somciowo
MyMyselfAndI
6596 bc75
Elizabethtown
Reposted fromhormeza hormeza viaAinsworthCass AinsworthCass

January 07 2015

MyMyselfAndI
9464 9300 500
Reposted fromkjuik kjuik viaHoHo HoHo

January 02 2015

MyMyselfAndI
4895 dc0f 500
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viababcia babcia
MyMyselfAndI
9998 eb5e 500
Reposted fromcallmezuz callmezuz viaLaFoi LaFoi
MyMyselfAndI
MyMyselfAndI
3036 0b61 500
Reposted fromrol rol viaLaFoi LaFoi
1548 67be

rawr-its-michelle:

i never hit reblog so fast in my life

November 03 2014

MyMyselfAndI
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viaBloodEve BloodEve
MyMyselfAndI
Reposted frommeem meem vianebthat nebthat

January 21 2014

MyMyselfAndI

August 11 2013

MyMyselfAndI

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.

— Marek Hłasko - Pętla
Reposted fromhlaskology hlaskology viamefir mefir

January 20 2013

MyMyselfAndI

January 03 2013

MyMyselfAndI
8393 227c
Reposted fromfortherecord fortherecord viajaerk jaerk
MyMyselfAndI
6720 fb82
Reposted fromperseweracje perseweracje viajustIam justIam

December 24 2012

MyMyselfAndI
'Przyjaźń' to nie słowo ani relacja .. to cicha obietnica, która mówi: byłam, jestem i będę przy Tobie w każdej chwili w której będziesz mnie potrzebować.
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyou myou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...